helhed fk

helhed fk
whole

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Helhed — Syntagme …   Danske encyklopædi

 • helhed — hel|hed sb., en, er, erne, i sms. helheds , fx helhedsforståelse, helhedsvirkning …   Dansk ordbog

 • Infinitivsyntagme — Helhed hvor kernen er en infinitiv. Syn. infinitivgruppe/helhed/frase. Opbygning: Udvid. forbinder kerne udvidelse …   Danske encyklopædi

 • Præpositionssyntagme — Helhed bestående af forbinder + styrelse i en samordningsforbindelse. Syn. præpositionsforbindelse/led/helhed, forholdsordsled. Opbygning: forbinder + styrelse (regimen) …   Danske encyklopædi

 • Integritet — Helhed, uskadthed …   Danske encyklopædi

 • Totalitet — Helhed, fuldstændighed …   Danske encyklopædi

 • Universitas — Helhed, samfund, universitet …   Danske encyklopædi

 • Verbalsyntagme — Helhed bestående af en kerne (finit verbum) + et eller flere infinitte verber. Ex: vil være blevet spist kan være blevet solgt …   Danske encyklopædi

 • Synekdoke — En form for metonomi som erstatter en del med en helhed eller en helhed med en del. Ex: han er rejst til Amerika (Amerika er synekdoke for USA og USA er synekdoke for en bestemt stat osv) …   Danske encyklopædi

 • Syntagmer — Ordgruppe. Syn. frase, helhed, ordgruppe. En helhed af ord (underordnede) grupperet omkring en kerne (overled): 1. nominalsyntagmer: a. substantivsyntagme b. adjektivsyntagme c. pronomensyntagme d. infinitivsyntagme 2. præpositionssyntagme 3.… …   Danske encyklopædi

 • Adjektiv-substantiv — Substantiv dannet af et adjektiv. Syn. nomina qualitatis. Ex: svaghed, kulde, længde. Adjektivsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adjektiv. Syn. adjektivgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: adverbial grad kerne adled… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”